wp5326a41a.png
wp5dfacb7f.png
wp587c62e2.png
wp276869ea.png
wp4bb05968.png
wpf87a4c6d.png
wp5b22ee44_0f.jpg

Round Table (v překladu "Kulatý stůl") je zájmovou nepolitickou organizací, oficiálně registrovanou na území České republiky jako občanské sdružení. Kolébkou Round Table je Velká Británie, dnes jsou "stoly" v zemích po celém světě.

Lions Club, Rotary Club a Round Table jsou samostatné a vzájemně nezávislé kluby, které fungují na základě odlišných pravidel, i když mají podobné cíle a poslání.

 

wp7ce25d90.png