wp5326a41a.png
wp5dfacb7f.png
wp587c62e2.png
wp276869ea.png
wp4bb05968.png
wpf87a4c6d.png
wp5b22ee44_0f.jpg
wpc4ec6dee.png

Historie Round Table (kulatého stolu) v Písku je úzce svázána s osobou dodnes žijící - Ottou Hartvichem. Ten se v dobách svých vysokoškolských studií v Praze stal členem klubu Round Table 1 Praha a účastnil se v roce 1992 slavnostního oficiálního aktu, kterému se v klubové řeči říká "Charter".

Charter je společenská akce, kterou příslušný klub oznamuje za pomoci patronátních klubů (=stolů), že funguje na základě pravidel Round Table a stává se řádným členem prakticky celosvětového společenství. K nejzákladnějším pravidlům patří, že členem se může stát pouze muž ve věku od 20 do 40 let na základě doporučení řádného člena stolu, klub by měl usilovat o co nejpestřejší spektrum co se povolání členů týče, měl by navazovat a udržovat konakty s ostatními stoly a měl by mít svůj sociální program. Další údaje o pravidlech RT a historii hledejte na této stránce.

Také v roce 1992 (paradoxně dříve než RT 1 Praha) byl "charterován" RT 2 České Budějovice. Od srpna 1994 se začala scházet postupně se rozrůstající skupina mladých mužů. Podle zvyklostí RT se setkání (snažím se vyhnout neoblíbenému označení "schůze") konala vždy ve středu jednou za čtrnáct dní v některé z vináren, barů či pohostinství. Již se asi nepodaří zjistit přesné údaje, ale první setkání se konala ve vinárně Pod Skalou. Postupně se setkání přesouvala mezi hotelem City, barem U Kučery, Gentleman Clubem, restaurací Zlatá Husa, restaurací U Přemysla Otakara II. a dalšími podniky.

Zatím neoficiální stůl se snažil za pomoci RT 1 a RT 2 i přímo členů píseckého klubu navázat kontakty se zahraničními stoly a směřovat tak postupně k uspořádání charteru. Neoficiální RT Písek by se tak stal oficiálním RT 3 Písek. RT 2 se snažil zprostředkovat kontakt s RT Linz (A), RT Wien (A) a RT 49 Weiden (D).

Činnost klubu již od začátku naplňovala i sociální poslání RT. Klub navázal spolupráci s panem Žáčkem coby zástupcem Městského stacionáře a pro stacionář uspořádal několik akcí počínaje cestopisným vyprávěním věčného neposedy Vojena Reitingera o Pákistánu a Indii přes vyprávění Jana Adámka (pouze coby hosta) o historii města Písku až po ukázky latinskoamerických tanců v podání nepatrně kulhavého a shrbeného Oldy s taneční partnerkou Radkou, jejíž skromné oblečení odpovídající stylu tance zaujalo mužskou část diváků zaručeně nejvíce z celé produkce.

Během roku 1996 jsme s pomocí RT 1 Praha získali kontakt na anglický klub RT 1037 Brackley. Na přelomu ledna a února 1997 nás navštívili zástupci tohoto klubu (Jeff-Peyton Bruhl, William Bagshawe (RT 753 Thames), Rodney Davis, Phillipe Purdie) a s těmi jsme začali plánovat konkrétní podobu charteru, kterým bychom klub definitivně a oficiálně založili. Další návštěva z Anglie se konala koncem května 1997 (William Bagshawe, Andrew Hornby, Ian Lowes, Paul Beckett). Zde jsme již domlouvali detaily slavnostní akce – text pozvánek, program, ubytování apod. Především díky Williamu Bagshawe a nasazení členů klubu se nám podařilo uspořádat charter ve dnech 3.-5. října 1997 a dovést ho do zdárného konce.

Počet hostů charteru se měnil podle únavy každého účastníka. Nejsilněji byly zastoupeny anglické RT (kolébka RT) – RT 1037, RT 684, RT 1179, RT 38, RT 187, RT 499, RT 753, RT 137, RT 589, RT 969, RT 679, RT 1145, RT 755, RT 530, RT 915, RT 1145, RT 1960 - několik hostů přijelo dokonce na motorkách, několik autem. Pro písecký klub i nadále významná postava Martin Ibbott, lékař, přiletěl z manželkou a dvoubyciklem o týden dříve a v prvním říjnovém týdnu roku 1997 poznávali krásy Čech. Dále přijeli zástupci stolů z Maďarska (také RT 3), Finska (RT 3 Stavanger) a Slovenska (v tu dobu týden před charterem RT 1 Bratislava) a samozřejmě českých stolů RT 1 Praha a RT 2 České Budějovice. Patrony zakládaného RT 3 Písek byly stoly RT 1 Praha a RT 1037 Brackley. Vlastní charter-act proběhl v sobotní podvečer 4. října 1997 v Rytířském sále píseckého hradu podmalován flétnami Píseckých pištců a kvarteta Flautores Flautae. Slavnostní večer se konal v prostorách hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Zcela neskromně a bez jakéhokoliv náznaku sebekritiky lze na základě ohlasů prohlásit, že na písecký charter hodně zahraničních členů RT dodnes vzpomíná jako jednu z nejlepších RT akcí, kterých se kdy zúčastnili, bezpochyby právě díky stylovému Rytířskému sálu a profesionálnímu hotelu Zvíkov v čele s ředitelem ing. Žydkem. Nelze opomenout ani exkurzi do pivovaru Budvar v Českých Budějovicích.

Českobudějovický RT 2 nás při přípravě charteru požádal o možnost uspořádat v rámci slavnostního večera výstavu uměleckých děl nadace "Otevřená rodina". Tato nadace sdružuje rodiny, které mají v pěstounské péči děti z dětských domovů. Nadace dostala darem od předních českých výtvarníků, sochařů a fotografů umělecká díla, která nabízí k prodeji. Za nadaci se charteru účastnil pan Voběrek, který si spolu s manželkou vzal do pěstounské péče pět dětí a všichni žijí v postupně rekonstruovaném stavení v Drahotěšicích poblíž Českých Budějovic. Mimo výtěžku z prodeje uměleckých děl nadace obdržela ještě finanční obnos ze sbírky spontánně uspořádané hosty RT.

Již při přípravě charteru nás přátelé z RT 1 a RT 2 varovali před "usnutím na vavřínech". Měli na mysli útlum činnosti stolu po vykonaném charteru. I když k mírnému "odpočinku" došlo, nadále jsme zůstali aktivní. Jak co se mezinárodních kontaktů týče (charter RT 1 Bratislava, AGM RTBI, charter RT v Maďarsku), tak na poli sociálním (pomoc panu Voběrkovi všeho druhu, navázání kontaktu s Domovem Sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku u Milevska).

Téměř přesně po roce proběhlo v říjnu 1998 první AGM (Annualy General Meeting=Všeobecná výroční schůze). Jedná se o setkání všech klubů státu, zváni jsou opět "rytíři" ze zahraničí. V případě České republiky došlo právě díky RT 3 Písek k dosažení minimálního počtu stolů pro založení národní asociace RT s následnou volbou hlavounů. Za Písek byl v RT CZ pro rok 1998/99 Vojen Reitinger ve funkci prezidenta národní asociace.

Další významná událost se váže k počátku ledna roku 1999. Písecký RT se stal útočištěm pro Hervého Daenense, člena RT z Francie, toho času dlouhodobě služebně v Písku. Na další setkání přivedl Hervé svého přítele Patricka Champommiera, zatím nedotčeného "stolováním".

Vojen coby národní prezident navštívil RT setkání v Linci a líčil vášnivou diskuzi nad pro nás zatím nepodstatnou otázkou horní věkové hranice v Round Table. Anglie si totiž odhlasovala posun na 45 let a ostatní RT zaujali silně odlišná stanoviska - od tichého souhlasu až po návrhy vyloučit kolébku RT z asociace RT. Každá zem si měla určit, zda setrvá na původní hranici 40 let nebo také svým členům přidá pět let aktivní činnosti.

Smolda s Mírou Kálalem reprezentovali RT3 na slavnostním založení klubu "41" v maďarském Egeru. Opět se tam setkali s Williamem Bagshawem.

Ač v menším městě než všechny ostatní RT v Čechách, stali jsme se stolem s největším počtem členů při zachování velmi nízkého věkového průměru. Odchodu členů do RT důchodů, tzv. "vystárnutí", se písecký RT nemusel obávat. Míra Kálal už v závěru roku 1998 přivedl dalšího civilkáře z Veselíčka Pavla, Hervé pouze coby hostující, ale člen. Dalšího člena jsme ulovili opět z Veselíčka a to při příležitosti vyhlášení Ceny Round Table klubu Písek za charitativní a sociálně prospěšnou činnost, kterou jsme za rok 1998 udělili ředitelce Domova Sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku a která, ta cena, vznikla na popud ředitele hotelu Zvíkov ing. Žydka. Vyhlášení proběhlo v rámci reprezentačního plesu hotelu Zvíkov spolu s vyhlášením Osobnosti okresu az rok 1998. Tenkrát slečna Kubizňáková se svým přítelem, po plese již Míša s Jarinem, novým členem-čekatelem našeho stolu. Včetně oficiálně nepřijetých členů nás tedy bylo 16.

V prvním květnovém víkendu jsme uspořádali víkendovou akci "Píseckými lesy s RT3 Písek". Páteční večer v restauraci "U Reinerů", v sobotu odpoledne návštěva hřebčince, procházka se zastávkou U Lišků a cílem sníst opečené prase Na Křižatkách, vše se líbilo a vydařilo. Mezinárodní ráz zajistil opět William, který se velmi rychle zdokonaloval v českém jazyce. Vzletně a trefně vyjádřil své pocity Mojmír Kasalický Z RT1 Praha: "Takhle má vypadat Round Table, fun and fellowship, ..., tenhle víkend je vydařenej ...". “Píseckými lesy s RT3 Písek” se od té doby stalo pevnou součástí klubového kalendáře.