wp5326a41a.png
wp5dfacb7f.png
wp587c62e2.png
wp276869ea.png
wp4bb05968.png
wpf87a4c6d.png
wp5b22ee44_0f.jpg
wp598b19b8.png
 • Podporovat navazování přátelských kontaktů mezi mladými lidmi na základě různosti jejich povolání.
 • Konat obecně prospěšnou činnost.
 • Pěstovat nejvyšší ideály na poli podnikatelském, profesním a občanském.
 • Uznávat hodnotu všech legitimních povolání a důstojně své povolání vlastním příkladem reprezentovat.
 • Upevňovat zásady míru a dobré vůle v mezinárodních vztazích.
 • Podporovat výše zmíněná poslání prostřednictvím setkání, přednášek, diskusí a dalších podobných činnosti.

 

Původní znění “Aims and Objectives” tak jak jsou definovány v britské organizaci Round Table:

 

 • To develop the acquaintance of young men through the medium of their various occupations.
 • To emphasise that one's calling offers an excellent medium of service to the community.
 • To cultivate the highest ideals in business, professional and civic traditions.
 • To recognise the worthiness of all legitimate occupations and to dignify each his own by precept and example.
 • To further the establishment of peace and goodwill in international relationships
 • To further these objectives by meetings, lectures, discussions and other activities.
wpb799a15b.png